Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 23.05.2018

  Агенцията по заетостта с облекчени процедури при наемане на работници от трети държави

  Работодателите, желаещи да наемат работници от трети държави, ще могат да се възползват от облекчени процедури при подаване на документи в Агенцията по заетостта на основание влизащите в сила от 23 май 2018 г. промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тези промени в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г.
  Виж повече
 • 22.05.2018

  Близо 80 жители на Ветово се запознаха с проект „Готови за работа”

  Близо 80 жители на град Ветово, област Русе, проявиха интерес към събитието, организирано от местното бюро по труда, с цел информиране и активиране на младите хора по проект „Готови за работа” на Агенцията по заетостта. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и дава възможност да се търсят по-различни и ефективни форми на комуникация с младежите за тяхното привличане на пазара на труда.
  Виж повече
 • 22.05.2018

  Среща на открито за активиране на младежи във Велики Преслав

  Бюрото по труда във Велики Преслав проведе среща на открито за активиране на неактивни младежи. Събитието бе реализирано в изпълнение на проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
  Виж повече
 • 22.05.2018

  Младежи от Долни чифлик се запознаха с проект „Готови за работа”

  Над 40 младежи от Долни чифлик се запознаха с проект „Готови за работа” на информационна среща, организирана от местното бюро по труда. Събитието се проведе успоредно с рок-концерт по инициативата на Община Долни чифлик като част от „Майски дни на културата”.
  Виж повече
 • 22.05.2018

  Бюрото по труда в Луковит активира младежи

  Информационно събитие в Луковит със задачата да активира неактивни младежи организира местното бюро по труда. Срещата се проведе във връзка с проект „Готови за работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Трудова борса и информационно събитие в Исперих

  Бюрото по труда в Исперих посрещна 29 търсещи работа на трудова борса по проект „Готови за работа” на Агенцията по заетостта. Целта на форума бе да се установи ефективен пряк контакт между безработните и работодателите, като вниманието бе насочено към присъствието на младежи до 29 години, които са една от рисковите групи на пазара на труда. В качеството на работодатели присъстваха 7 водещи фирми. От тях – две фирми от селскостопанския бранш, останалите – от промишления сектор (производство на гъвкави свързващи изделия за строителството), лекото машиностроене и изработката на изделия за бита. Като работодатели и партньори присъстваха и Община Исперих, Военно окръжие Разград и Бизнес център Исперих. На борсата бяха обявени общо 15 работни места. Установени бяха контакти между бизнеса и търсещите работа лица, като всяка от страните изказа своите нагласи и възможности.
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Над 60 неактивни младежи присъстваха на информационно събитие в Разлог

  Над 60 неактивни младежи се включиха в информационно събитие, организирано от бюрото по труда в Разлог по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „Готови за работа”. Целта на експертите бе да се стимулира активността на икономически неактивни млади хора до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и не са регистрирани в бюрото по труда.
  Виж повече
 • 18.05.2018

  Готови за работа младежи в Севлиево

  20 младежи от Севлиево се включиха в информационно събитие, организирано от местния филиал на габровското бюро по труда в младежкия център на града. Целта на срещата бе активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
  Виж повече
 • 18.05.2018

  60 търсещи работа на трудовата борса по проект „Готови за работа” в Разград

  60 безработни – предимно младежи, участваха в трудова борса, организирана от бюрото по труда в Разград по проект „Готови за работа”, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел бе да се активират работодателите от региона, като се подпомогне наемането на работа на безработни младежи от целевата група по проекта. Експертите се фокусираха върху улесняване на достъпа на търсещите работа до информация за свободни работни места и осигуряването на пряк контакт и договаряне с работодателите.
  Виж повече
 • 17.05.2018

  И Търговище информира своите младежи по проект „Готови за работа”

  77 младежи от Търговище се включиха в събитието, организирано от местното бюро по труда, за информиране и активиране на младите хора по проект „Готови за работа” на Агенцията по заетостта. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се проведе успоредно с 241-я пролетен панаир на открито пред Изложение Търговище.
  Виж повече

На фокус

 • 23.05.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с класирания кандидат за длъжността „Професионален консултант - модератор ателие” с място на работа в ДБТ Русе.
  Виж повече
 • 23.05.2018

  Проект „Обучения и заетост”

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Възраждане – 1 позиция
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Проект „Национална EURES мрежа”

  Списък с класирания кандидат за длъжността "Експерт, програми и проекти" с място на работа в ДРСЗ Монтана
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Експерт, програми и проекти” с място на работа в Дирекция „Регионална служба по заетостта” Бургас – 1 позиция
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Проект "Работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжностите: “Експерт, програми и проекти” и „Специалист, програми и проекти” по Проект „Работа” с места на работа в ДРСЗ и ДБТ
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Проект "Работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Работа” с място на работа в ДРСЗ Монтана
  Виж повече
 • 21.05.2018

  Проект "Готови за работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбори за свободни работни места за длъжността “Професионален консултант – модератор ателие” с места на работа в ДБТ Силистра и ДБТ Монтана
  Виж повече
 • 18.05.2018

  Проект „Родители в заетост”

  18.05.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в Централна администрация на Агенцията по заетостта – 2 позиции
  Виж повече
 • 18.05.2018

  Проект „Родители в заетост”

  18.05.2018 г. Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с места на работа в ДРСЗ – Русе и ДРСЗ - София
  Виж повече
 • 17.05.2018

  Анкети