Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 23.02.2018

  3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри

  3750 работодатели се включиха до днес в проучването на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила. Анкетата стартира на 5 февруари и ще продължи да се провежда до края на месеца.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица

  Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Най-малък брой регистрирани безработни през януари за последните 15 години

  237 322 е броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда през първия месец на 2018 г. Това е най-ниската численост на регистрирани безработни през януари от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.
  Виж повече
 • 13.02.2018

  Интервюта за работа в областта на куриерските услуги в Дания

  След успешно проведени интервюта в края на 2017 г., представители на датска компания в областта на куриерските услуги обявиха още 30 свободни работни места. В периода 19-21 февруари 2018 г. те ще посетят за втори път България, за да се срещнат с желаещи да работят в Дания. Интервютата с българските кандидати ще се проведат по предварително изготвен график в градовете Пловдив, Бургас и София.
  Виж повече
 • 13.02.2018

  Агенцията по заетостта прекрати регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина

  Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления
  Виж повече
 • 05.02.2018

  Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри

  Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри. От днес представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.
  Виж повече
 • 02.02.2018

  Близо 530 неактивни лица се включиха в януарските информационни срещи на бюрата по труда

  Близо 530 неактивни лица се включиха в първите 36 информационни срещи за годината, проведени от бюрата по труда в страната през януари. Експертите посрещнаха младежи, хора в предпенсионна възраст, представители на ромската общност, лица със зрителни увреждания, за да ги активират и мотивират за включване на пазара на труда. Основните теми бяха свързани с актуалните възможности за работа и с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Целта бе мотивирането на безработните за регистрация в бюрото по труда, както и насърчаването им за включване в различни форми на обучение и заетост.
  Виж повече
 • 02.02.2018

  125 продължително безработни на информационните срещи през януари

  125 продължително безработни лица взеха участие в 12 срещи, проведени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта през януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Смолян, Русе, Попово, Омуртаг, Исперих, Тутракан (филиал „Главиница”), Козлодуй, Петрич, Перник (филиалите „Трън” и „Радомир”), Своге (филиал „Годеч”) и Кирково (филиал „Бенковски”).
  Виж повече
 • 31.01.2018

  Близо 330 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата пo труда през януари

  329 ученици от 12-и клас участваха в провелите се в страната 12 информационни дни през януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Шумен, Русе, Дулово, Кърджали, Бургас, както и софийските „Изток” и „Възраждане”. Младежите бяха подробно запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта, както и с възможностите за работа, курсове и квалификация.
  Виж повече
 • 30.01.2018

  527 новорегистрирани търсещи работа се включиха в информационните дни на бюрата по труда през втората половина на януари

  527 новорегистрирани търсещи работа лица посетиха 27 информационни дни, проведени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта, през втората половина на януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Козлодуй, Враца, Лом, Петрич, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Асеновград, както и столичните „Изток”, „Сердика”, „Сливница” и „Люлин”. Целта на тези мероприятия е информирането, мотивирането и професионалното ориентиране на новорегистрираните безработни.
  Виж повече

На фокус

 • 23.02.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Професионален консултант - модератор ателие" с място на работа в ДБТ - Габрово.
  Виж повече
 • 23.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на допуснатите кандидати до интервю при условията на чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ за длъжността "Експерт, програми и проекти" в ДБТ - Добрич
  Виж повече
 • 23.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Експерт, програми и проекти" в ДБТ - Габрово
  Виж повече
 • 22.02.2018

  Национална EURES мрежа

  Списък с класирания кандидат за длъжността "Експерт, програми и проекти" с място на работа в ДРСЗ Пловдив
  Виж повече
 • 21.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост” с място на работа в ДБТ Варна – 2 позиции
  Виж повече
 • 21.02.2018

  Проект „Ваучери за заети лица”

  Списък с класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Ваучери за заети лица” с място на работа в ДРСЗ - Хасково
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост” с място на работа в ДБТ - Русе
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ- Шумен
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект „Родители в заетост”

  Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ - Ловеч
  Виж повече
 • 09.02.2018

  Проект "Готови за работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Специалист, активиране” по проект BG05M9OP001-1.017-0001-C01 "Готови за работа" с място на работа в дирекция „Бюро по труда” – Созопол.
  Виж повече