Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 16.07.2018

  Рекордно ниска безработица отчита Агенцията по заетостта през юни

  Установената тенденция за намаляване на регистрираната безработица в страната продължава и през юни, като през месеца равнището ѝ се установява на 5.7% . Административната статистка на Агенцията по заетостта отчита понижение от 0.4 процентни пункта спрямо май 2018 г. и от 1.1 процентни пункта на годишна база.
  Виж повече
 • 12.07.2018

  И Велинград се включи в информационната кампания по проект „Готови за работа”

  Бюрото по труда във Велинград проведе информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в което се включиха близо 60 търсещи работа от града и региона. Срещата бе организирана от експерти на местната структура на Агенцията по заетостта със съдействието на Община Велинград. Събитието, организирано в парка пред сградата на Общината, съвпадна с откриването на Велинградските празници на културата.
  Виж повече
 • 12.07.2018

  Повече от 120 жители на Видин проявиха интерес към проект „Готови за работа”

  124 жители на Видин и околността проявиха интерес към проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срещата бе организирана на открито, на пл. „Бдинци”, от видинското бюро по труда. Така местната структура на Агенцията по заетостта се включи в поредицата от информационни събития за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа”.
  Виж повече
 • 11.07.2018

  Близо 750 свободни работни места на трудовите борси през юни

  Близо 750 свободни работни места обявиха 172 работодатели на 17 трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта през юни. Участваха 1276 търсещи работа лица, проявили интерес към директните срещи с бизнеса. Юнските трудови борси бяха проведени в градовете Харманли, Разград, Елена, Белоградчик, Димитровград, Първомай, Вълчедръм, Бяла Слатина, Ямбол, Троян, Гълъбово, Перник, Севлиево, Угърчин, Раковски, Нови пазар, Ардино.
  Виж повече
 • 09.07.2018

  Софийското бюро по труда „Изток” бе домакин на среща по предприемачество

  Софийското бюро по труда „Изток” бе домакин на информационна среща на тема: “Предприемачество, за мен ли е?”. Пред 11 младежи до 29 г., търсещи работа, представители на фондация ”BCause” разказаха за дейността си и по-специално за център “Ринкър”, който е създаден през 2014 г. като център за предприемачество и обучения. Те предоставиха подробна информация и обърнаха внимание, че мисията на Центъра е да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
  Виж повече
 • 06.07.2018

  Агенцията по заетостта съдейства на 30 ученици да повишат уменията си чрез участие в проект УМЕН , по програма Еразъм +

  Агенцията по заетостта извърши подбор на 30 ученици за участие в проект УМЕН „Успешни и мобилни в Европа”, по програма Еразъм +, Мярка КД 1 – „Мобилност на обучаеми и учители в ПООО”, който приключи успешно в края на юни 2018 г. Координатор на проекта е Камарата на строителите в България, а изпълнението на проектните дейности бе в тясно сътрудничество с Агенцията по заетостта, български строителни гимназии и обучаваща организация от Германия. Целта бе да се подобри професионалната подготовка по строителни изолации в средното образование, като се даде възможност за образователна мобилност. Така се организира практическо обучение на ученици от 11 клас от наши професионални строителни училища в обучителния център на немската строителна индустрия за провинциите Хесен – Тюрингия – BiW.
  Виж повече
 • 06.07.2018

  107 групови срещи с новорегистрирани търсещи работа проведоха бюрата по труда през юни

  107 групови срещи с новорегистрирани търсещи работа организираха териториалните поделения на Агенцията по заетостта през юни. Общо 1185 лица в цялата страна се възползваха от възможността да получат информация и професионално ориентиране от експертите на бюрата по труда и техните филиали.
  Виж повече
 • 06.07.2018

  Срещи за психологическа подкрепа на търсещи работа лица през юни

  Повече от 200 безработни лица участваха в 28 групови срещи за психологическа подкрепа, организирани през юни от бюрата по труда в Сливен, Шумен, Варна, Хасково, Стара Загора, Враца, Русе, Плевен, Габрово и столичното „Възраждане”. Акценти в срещите бяха мотивацията като движеща сила за постигане на целите и придобиването на добро равнище на увереност у търсещите работа по пътя към желаното работно място.
  Виж повече
 • 05.07.2018

  38 работодатели се включиха в трудовите борси по проект „Готови за работа” през юни

  38 работодатели участваха в 3 трудови борси, организирани през юни от Агенцията по заетостта по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срещите, насочени към младежи, се проведоха в Троян, Нови пазар и Ардино. Присъстваха 217 търсещи работа.
  Виж повече
 • 03.07.2018

  Голям концерт по проект „Готови за работа” събра стотици русенци

  Поредното голямо информационно събитие на Агенцията по заетостта, реализирано по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се проведе на открито в Русе – в Парка на младежта. То събра повече от 600 жители и гости на крайдунавския град – основно млади хора до 29 години, които пожелаха отблизо да се запознаят с работата на бюрото по труда.
  Виж повече

На фокус

 • 17.07.2018

  Проект „Обучения и заетост”

  Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Шумен – 1 позиция
  Виж повече
 • 17.07.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Плевен – 1 позиция
  Виж повече
 • 17.07.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Експерт, програми и проекти”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Видин – 1 позиция
  Виж повече
 • 13.07.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Благоевград – 1 позиция
  Виж повече
 • 12.07.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Експерт, програми и проекти”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Самоков – 1 позиция
  Виж повече
 • 12.07.2018

  Проект "Работа"

  Списък с допуснатите кандидати до интервю и Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжностите "Експрерт, програми и проекти" и "Специалист, програми и проекти" с място на работа на територията на ДРСЗ Ловеч
  Виж повече
 • 11.07.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора – 1 позиция
  Виж повече
 • 10.07.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с класираните кандидати за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ Поморие
  Виж повече
 • 10.07.2018

  Проект „Родители в заетост”

  Списък с класираните кандидати за длъжността "Специалист, управление на човешките ресурси" с място на работа в ДРСЗ Варна
  Виж повече
 • 10.07.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "Младши счетоводител" с място на работа в Централна администрация на АЗ
  Виж повече