Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 18.04.2018

  Близо 4350 свободни работни места на трудовите борси през март

  Близо 4350 свободни работни места обявиха работодатели на 17 трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта през март. Експертите от бюрата по труда посрещнаха 255 представители на първичния пазар на труда, а 2892 търсещи работа лица се включиха в директните срещи с работодателите.
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Регионалната служба по заетостта в Бургас с участие в туристическа борса „Вашата ваканция – 2018”

  За поредна година регионалната служба по заетостта в Бургас бе сред участниците в туристическа борса „Вашата ваканция”, традиционно провеждана в експозиционен център „Флора” в града. С презентация, информационен щанд и брошури експертите от местното поделение представиха дейността на Агенцията по заетостта и начините за наемане на чужденци за работа през летния сезон.
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Възможностите пред ромската общност бяха обсъдени на среща в Стара Загора

  Възможностите за развитие, образование и заетост на ромската общност бяха обсъдени по време на работна среща, която се проведе в Център „Работа” към бюрото по труда в Стара Загора. Мероприятието бе съвместна инициатива на местното поделение на Агенцията по заетостта и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници”.
  Виж повече
 • 16.04.2018

  От началото на годината броят на безработните е намалял с над 15 хиляди

  От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 хил., като през март те наброяват 221 600 лица. Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9 011 души по-малко, а спрямо година по-рано – с 40 171.
  Виж повече
 • 13.04.2018

  Стартира прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение

  В периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2017 г. включително бюрата по труда в страната започват прием на заявки от работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда в т.ч. младежи до 29 години, майки/осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица над 50 години, продължително безработни и др. Мерките предлагат различни варианти за срок и размер на субсидиране и наемане на работа, включително за стажуване или чиракуване под ръководството на наставник.
  Виж повече
 • 11.04.2018

  Обсъдиха възможностите за заетост с представители на бизнеса в Русе

  В рамките на посещението на заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова днес в Русе, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов се срещна с представители на бизнеса в областта, за да обсъди с тях основните предизвикателства на пазара на труда.
  Виж повече
 • 05.04.2018

  Информационни срещи за над 220 неактивни лица през март

  През март над 220 неактивни лица взеха участие в информационните събития на Агенцията по заетостта в страната, насочени към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда. Общо 23 срещи бяха организирани от бюрата по труда в Айтос, Руен, Пещера, Ботевград, Септември, Оряхово, Златоград, Созопол, Нови Пазар, Тервел, Генерал Тошево, Кула, Разград, столичните „Изток”, „Люлин”, „Сердика” и „Възраждане”.
  Виж повече
 • 05.04.2018

  Повече от 250 продължително безработни се включиха в мартенските информационни дни на бюрата по труда

  Повече от 250 продължително безработни лица се включиха в 16 информационни срещи на бюрата по труда в страната през март, насочени към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда. Целта на тези събития е запознаването с актуалните възможности за работа и с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Информационни дни през месеца проведоха бюрата по труда в Самоков, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Бяла, Елхово, Оряхово, Сливен, Своге и Исперих.
  Виж повече
 • 05.04.2018

  260 новорегистрирани търсещи работа участваха в срещите на бюрата по труда през март

  260 новорегистрирани търсещи работа лица взеха участие в проведените през март 29 срещи на бюрата по труда за информиране, мотивиране и професионално ориентиране. Мероприятията бяха организирани от териториaлните поделения на Агенцията по заетостта в Лом, Берковица, Враца, Велинград, Перник, както и „Сердика”, „Сливница”, „Люлин” и „Изток” в столицата.
  Виж повече
 • 02.04.2018

  Повече от 2300 завършващи ученици се запознаха с възможностите за бъдеща работа

  2378 ученици от 11-и и 12-и клас посетиха информационните срещи на Агенцията по заетостта през първото тримесечие на годината. Бюрата по труда в страната организираха 105 срещи със завършващи средното си образование млади хора, в които се включиха също техни преподаватели и родители. По време на информационните събития експертите поставиха акцент върху изпълнението на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 като държавна политика по заетостта, отнасяща се до младите хора – приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Експертите представиха услугите на Агенцията по заетостта, насочени към младежите, и споделиха ценна информация, улесняваща прехода им от образование към заетост. Част от акцентите бяха възможностите за работа, курсове и квалификация.
  Виж повече

На фокус

 • 19.04.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ: Ботевград, Перник и София
  Виж повече
 • 19.04.2018

  Проект "Работа"

  Списъци на допуснатите и Списъци на недопуснатите до интервю кандидати за длъжностите: "Експерт, програми и проекти" и "Специалист, програми и проекти" с място на работа на територията на ДРСЗ - Пловдив
  Виж повече
 • 19.04.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място, за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица” с място на работа в ДРСЗ Бургас – 1 позиция.
  Виж повече
 • 18.04.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Експерт, програми и проекти” с място на работа в ДРСЗ София
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Експерт, програми и проекти” с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Дупница – 1 позиция
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Проект "Работа"

  Списъци на допуснатите и Списъци на недопуснатите до интервю кандидати за длъжностите: "Експерт, програми и проекти" и "Специалист, програми и проекти" с място на работа на територията на ДРСЗ - Хасково
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Проект „Обучения и заетост за младите хора”

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост за младите хора”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Бургас – 1 позиция
  Виж повече
 • 17.04.2018

  Проект „Обучения и заетост”

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” Бургас – 1 позиция
  Виж повече
 • 16.04.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с класираните кандидати за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ - Варна
  Виж повече
 • 16.04.2018

  Проект „Обучения и заетост”

  Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши счетоводител” по Проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Регионална служба по заетостта” София – 1 позиция
  Виж повече