Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте

Новини

 • 15.03.2018

  Броят на регистрираните безработни намалява и през февруари

  Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари – общо 230 611 лица за месеца, което представлява намаление от 2.8% спрямо предходния януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5%.
  Виж повече
 • 12.03.2018

  50 февруарски срещи на бюрата по труда в страната за активиране на неактивни лица

  50 срещи за активиране на неактивни лица проведоха бюрата по труда в страната през февруари. Общо 660 младежи, хора в предпенсионна възраст, представители на ромската общност, лица с физически увреждания, участваха в срещите, за да се запознаят с актуалните възможности за включване на пазара на труда. Експертите от бюрата по труда набелязаха като основни темите, свързани с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Целта бе мотивирането на безработните и неактивните лица за регистрация в бюрото по труда, както и насърчаването им за включване в различни форми на обучение и заетост.
  Виж повече
 • 08.03.2018

  565 новорегистрирани търсещи работа бяха консултирани от бюрата по труда през февруари

  565 новорегистрирани търсещи работа лица получиха консултации по време на проведените през февруари 48 срещи за информиране, мотивиране и професионално ориентиране. Мероприятията бяха организирани от бюрата по труда в Козлодуй, Враца, Лом, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Перник, Генерал Тошево, Кубрат, Тервел, Сандански, Провадия, Самоков, Ловеч, Берковица, Кърджали, както и столичните „Изток”, „Сердика”, „Сливница” и „Люлин”.
  Виж повече
 • 02.03.2018

  35 свободни работни места на специализирана трудова борса в Костенец

  35 свободни работни места обявиха работодатели на специализирана трудова борса за лица над 50 годишна възраст, която се проведе днес в Костенец. Събитието, организирано от бюрото по труда в Ихтиман, е продължение на предприетите от Агенцията по заетостта действия във връзка с масово уволнение през октомври 2017 г. на работници и служители от Костенец. Тогава 88 уволнени лица от фабрика за производство на хартия се регистрираха в ихтиманското бюро по труда.
  Виж повече
 • 02.03.2018

  550 участници в срещите за професионално ориентиране през февруари

  550 безработни и военнослужещи участваха в 21 срещи за професионално ориентиране, организирани от бюрата по труда в Добрич, Долна Митрополия, Ямбол, Тутракан, Карлово, Пловдив, Крумовград, Шумен, Русе, Казанлък, Бяла Слатина, Берковица, Сандански, Мездра, Бургас, както и регионалната служба по заетостта в Бургас. Те бяха консултирани относно своята професионална реализация и бяха запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта.
  Виж повече
 • 01.03.2018

  Близо 900 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата през труда през февруари

  Близо 900 ученици от 12-и клас участваха в провелите се в страната 30 информационни дни през февруари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Пловдив, Шумен, Ловеч, Нови пазар, Силистра, Нова Загора, Дулово, Септември, Провадия, Кирково, Поморие, Ямбол, Велико Търново, Троян, Търговище, Видин, както и софийските „Изток” и „Възраждане”. Младежите бяха подробно запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта, както и с възможностите за работа, курсове и квалификация.
  Виж повече
 • 27.02.2018

  Агенцията по заетостта подписа договори със социалните партньори за обучение на близо 7 800 безработни

  Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа днес договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2018 г.
  Виж повече
 • 23.02.2018

  3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри

  3750 работодатели се включиха до днес в проучването на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила. Анкетата стартира на 5 февруари и ще продължи да се провежда до края на месеца.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица

  Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Най-малък брой регистрирани безработни през януари за последните 15 години

  237 322 е броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда през първия месец на 2018 г. Това е най-ниската численост на регистрирани безработни през януари от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.
  Виж повече

На фокус

 • 16.03.2018

  Проект "Готови за работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Специалист, активиране” с място на работа на територията на ДРСЗ София
  Виж повече
 • 15.03.2018

  Проект „Готови за работа”

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Специалист, активиране” с място на работа в ДБТ – Варна
  Виж повече
 • 14.03.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с класирания кандидат за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ - Созопол
  Виж повече
 • 14.03.2018

  Проект "Готови за работа"

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността “Професионален консултант – модератор ателие” с място на работа на територията на ДРСЗ София
  Виж повече
 • 13.03.2018

  Проект „Обучения и заетост”

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда с място на работа в Дирекция " Бюро по труда" Добрич – 1 позиция
  Виж повече
 • 13.03.2018

  Проект „Обучения и заетост за младите хора”

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост за младите хора” с място на работа в Дирекция " Бюро по труда" Кърджали – 1 позиция
  Виж повече
 • 12.03.2018

  Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място, за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” Дупница – 1 позиция.
  Виж повече
 • 09.03.2018

  Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място, за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” Русе – 1 позиция.
  Виж повече
 • 09.03.2018

  Проект „Готови за работа”

  Списък на класираните кандидати за длъжността „Професионален консултант – модератор ателие” по Проект „Готови за работа” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” - Габрово – 1 позиция
  Виж повече
 • 09.03.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово – 1 позиция
  Виж повече