Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
333 / 22.03.2018 г.
Срок на валидност на заявката
31.07.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
8152-2020 - Работник, бобинарка и шпулмашина
Основни отговорности
Обслужване на бобиниращи машини
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Три смени
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
670
Брой на свободните работни места
18
Дата, от която работното място е свободно
22.03.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад