Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Корабни и авиационни специалисти

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
422 / 11.04.2018 г.
Срок на валидност на заявката
31.05.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Тунджа, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
3155-3003 - Авиотехник
Основни отговорности
Авиотехник в група"Авиационно оборудване и електронна автоматика" Техническа поддръжка и ремонт по авиационна техника
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Една смяна
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
522
Брой на свободните работни места
1
Дата, от която работното място е свободно
23.04.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад