Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Административни приложни специалисти

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
472 / 12.04.2018 г.
Срок на валидност на заявката
31.05.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
3341-3003 - Мениджър екип
Основни отговорности
стажант мениджър екип,управление на смяна
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Три смени
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
700
Брой на свободните работни места
6
Дата, от която работното място е свободно
15.04.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Работа с компютър
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад