Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Работници в добивната промишленост и строителството

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
607 / 15.05.2018 г.
Срок на валидност на заявката
14.06.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
9312-0006 - Работник, поддръжка на пътища
Основни отговорности
-Извършва дейности по строителство и поддръжка на пътища -Почиства и изрязва дупките,с което спомага за подготовката на пътното платно за асфалтиране и изкърпване -Реди бордюри и плочки -Участва в почистване сервитута на пътя,коси трева и реже храсти -Работа с фугорези -Зидарски умения -Опит като кофражист -Полагане на бетонови настилки
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Една смяна
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
--
Брой на свободните работни места
2
Дата, от която работното място е свободно
15.05.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад