Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Парамедицински специалисти

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
14 / 06.06.2018 г.
Срок на валидност на заявката
11.09.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Болярово, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
2240-3001 - Фелдшер
Основни отговорности
Води личната документация на потребителите,изпълнява назначенията от лекар,извършва манипулации
Вид трудов договор
Срочен
Работно време (начин на работа)
Не е указано
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
550
Брой на свободните работни места
1
Дата, от която работното място е свободно
11.06.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад