Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Медицински сестри и акушерки

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
15 / 06.06.2018 г.
Срок на валидност на заявката
30.09.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Болярово, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
2221-6001 - Медицинска сестра
Основни отговорности
изпълнява назначенията от лекар или фелдшер,извършва манипулации,поддържа необходимия инструментариум
Вид трудов договор
Срочен
Работно време (начин на работа)
Не е указано
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
530
Брой на свободните работни места
1
Дата, от която работното място е свободно
01.07.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад