Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Приложни специалисти по финанси и математика

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
779 / 22.06.2018 г.
Срок на валидност на заявката
12.07.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
3312-5001 - Кредитен специалист, банка
Основни отговорности
Промотира продуктите на компанията Осъществява директни продажби Съдейства при обслужването на клиенти Участва в дейностите на следпродажбения процес
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Почасово
Работно време (продължителност)
4
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
--
Брой на свободните работни места
1
Дата, от която работното място е свободно
22.06.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад