Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
810 / 28.06.2018 г.
Срок на валидност на заявката
20.08.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Тунджа, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
2330-5005 - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Основни отговорности
Учител по БЕЛ в гимназиален етап
Вид трудов договор
Срочен
Работно време (начин на работа)
Една смяна
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
760
Брой на свободните работни места
1
Дата, от която работното място е свободно
01.09.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Работа с компютър
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад