Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>е-Трудова борса>Свободно работно място
Свободно работно място
Назад

Работници в преработващата промишленост

Заявка спецификация за свободно работно място
Дирекция "Бюро по труда"
Номер и дата на заявката
795 / 02.07.2018 г.
Срок на валидност на заявката
27.07.2018 г.
Място на работата
Насeлено място към общ. Ямбол, обл. Ямбол
Насочване за работа
Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.
Описание на работното място
Наименование на длъжността
9329-0013 - Манипулант, промишлеността
Основни отговорности
пакетиране на готоват продукция
Вид трудов договор
Безсрочен
Работно време (начин на работа)
Три смени
Работно време (продължителност)
8
Работата е подходяща за
без ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)
600
Брой на свободните работни места
50
Дата, от която работното място е свободно
10.07.2018 г.
Изисквания за заемане на работното място
Степен и област на образование
Специалност
Изискван към професията опит:
Езикови умения
Умения за работа с компютър
Не са посочени
Шофьорски умения
Не са посочени
Назад