Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 • Пред кого се обжалват решенията за прекратена регистрация?
 • Кой прекратява и възстановява регистрацията в бюрата по труда?
 • Имат ли право на регистрация лицата, чието участие в програми и мерки за заетост е прекратено поради дисциплинарно уволнение?
 • Какво се разбира под "уважителни причини"?
 • Кога се възстановява прекратената поради неизпълнение на задълженията регистрация?
 • Кога се прекратява регистрацията в "Дирекция бюро по труда"?
 • Какви са санкциите при неизпълнение на някое от задълженията на търсещите работа лица?
 • Какви са задълженията на безработните лица?
 • Кои услуги могат да ползват регистрираните в групите на заети, учащи и пенсионери?
 • Коя работа е "подходяща"?
 • Кой не може да се регистрира като търсещо работа лице?
 • Кои са необходимите документи за регистрация на безработно, търсещо работа лице в Дирекция “Бюро по труда”?
 • Кои лица са "продължително безработни"?
 • Кое лице е "безработно"?
 • Кой може да се регистрира в Дирекция "Бюро по труда"?
 • Къде става регистрацията на търсещите работа лица?
 • Кои лица, според Закона за насърчаване на заетостта, са търсещите работа?
 • Кои са услугите за работодатели, предлагани от Агенция по заетостта?
 • Кои са услугите, предлагани от Агенция по заетостта на търсещите работа лица?
 • Кои лица имат право на обезщетение при безработица?
 • Какви документи са необходими за регистрация в Дирекция “Бюро по труда” на лице, гражданин на държава членка на ЕИП?
 • Какви действия следва да предприеме безработно лице, на което е прекратена регистрацията в Дирекция “Бюро по труда”?