Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Зенит 94 ООД

Удостоверение за регистрация №: 2236 / 09.03.2017 г.

Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. "Г. Раковски" 24, ет. 3, ап. 13

Офис: гр. Варна, ул."Драгоман" 5, ет. 2, ап. 5; тел.: 052/ 612 723