Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
АТТ Консулт Глобъл ЕООД

Удостоверение за регистрация №: 1491 / 09.08.2012 г.

Валидност на регистрацията: 09.08.2017 г.

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, вх. А, ет. 3, ап. 9

Офис: гр. София, бул. "Никола Габровски"12, офис 5; тел.: 02/480 68 91, 0888 875 260, 0885 808 076