Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини

Новини

 • 22.06.2018

  Малко информационно събитие по проект „Готови за работа” се проведе в Дулово

  Бюрото по труда в Дулово се включи в поредицата от информационни събития за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Срещата бе организирана пред сградата на Професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово. Ръководството на учебното заведение и преподаватели оказаха значително съдействие, а събитието съвпадна с един от най-вълнуващите моменти от живота на младите хора тук – връчването на дипломи за завършено средно образование.
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Проект "Работа"

  Списък с класираните кандидати за длъжността "Специалист, програми и проекти" с място на работа в ДБТ Търговище и Списък от проведения подбор за длъжността "Експерт, програми и проекти" в ДРСЗ Русе и "Специалист, програми и проекти" в ДБТ Ветово
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Процедура BG05M9OP001-1.017-0001-C01 "Готови за работа”

  Списък с класирания кандидат за длъжността "Професионален консултант - модератор ателие" с място на работа в ДБТ - Силистра
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Пореден голям концерт по проект „Готови за работа” – този път в Бургас

  Поредното голямо информационно събитие на Агенция по заетостта, реализирано по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се проведе в Бургас на открито, за да посрещне повече от 450 човека – основно млади хора до 29 години, но също и жители и гости на морския град, които пожелаха отблизо да се запознаят с работата на бюрото по труда.
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Информационно събитие на открито по проект „Готови за работа” в Пазарджик

  Информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 се проведе пред Регионалния исторически музей в град Пазарджик. Експерти от местното бюро по труда представиха в специално изграден кът основните цели на проекта – идентифициране и мотивиране на младите хора до 29 години за активно поведение на пазара на труда, повишаване активността и подобряване на възможностите за трудова реализация на неактивните младежи до 29 години, които не са заети, извън образователната система са и не са регистрирани като безработни в бюрата по труда.
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”

  Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността „Експерт, програми и проекти” с място на работа в ДРСЗ - Пловдив
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Младежи от Радомир се запознаха с проект „Готови за работа”

  Пернишкото бюро по труда представи проект „Готови за работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 пред младежи от Радомир. Информационното събитие се проведе на градския стадион по време на организирания от Община Радомир лекоатлетически крос за отбелязване на Международния олимпийски ден.
  Виж повече
 • 21.06.2018

  Проект "Работа"

  Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Специалист, програми и проекти" с място на работа в ДБТ: Бяла Слатина, Мездра и Кула
  Виж повече
 • 20.06.2018

  Проект BGО5М9ОPО01-1.024-0001 „Родители в заетост”

  Списък с класираните кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по проект „Родители в заетост” с място на работа в ЦА на АЗ - 2 позиции
  Виж повече
 • 20.06.2018

  Процедура BG05M9OP001-1.017-0001-C01 "Готови за работа”

  Списък с класирания кандидат за длъжността "Професионален консултант - модератор ателие" с място на работа в ДБТ - Монтана
  Виж повече