Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини

Новини

 • 21.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост” с място на работа в ДБТ Варна – 2 позиции
  Виж повече
 • 21.02.2018

  Проект „Ваучери за заети лица”

  Списък с класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Ваучери за заети лица” с място на работа в ДРСЗ - Хасково
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект "Обучения и заетост"

  Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по Проект „Обучения и заетост” с място на работа в ДБТ - Русе
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект "Готови за работа"

  Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Специалист, активиране" с място на работа в ДБТ- Шумен
  Виж повече
 • 20.02.2018

  Проект „Родители в заетост”

  Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ - Ловеч
  Виж повече
 • 19.02.2018

  Национална EURES мрежа

  Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” в Централна администрация на Агенцията по заетостта
  Виж повече
 • 16.02.2018

  Проект „Родители в заетост”

  Списък с класираните кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ - Бургас
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица

  Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Най-малък брой регистрирани безработни през януари за последните 15 години

  237 322 е броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда през първия месец на 2018 г. Това е най-ниската численост на регистрирани безработни през януари от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.
  Виж повече
 • 15.02.2018

  Проект „Родители в заетост”

  Списък с класираните кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ - Пловдив
  Виж повече