Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 125 продължително безработни на информационните срещи през януари> > Преглед
Новини
 • 02.02.2018

  125 продължително безработни на информационните срещи през януари

  125 продължително безработни лица взеха участие в 12 срещи, проведени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта през януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Смолян, Русе, Попово, Омуртаг, Исперих, Тутракан (филиал „Главиница”), Козлодуй, Петрич, Перник (филиалите „Трън” и „Радомир”), Своге (филиал „Годеч”) и Кирково (филиал „Бенковски”).

  Груповите мероприятия за мотивирането на продължително безработните лица преминаха под различни теми – „Професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, „Възможности за трудова реализация”, „Как да бъдем по-активни в търсенето на работа”, „Заетост на продължително безработни лица – възможности за устройване на работни места от реален сектор”, „Запознаване с услугите, предоставяни от бюрото по труда”, „Активиране към заетост на продължително безработни лица”, „Уверен стил на поведение по време на интервю за работа”, „Умения за общуване – вербална и невербална комуникация”.

  Експертите от бюрата по труда в страната започнаха срещите с представяне на структурата и сайта на Агенцията по заетостта и обърнаха внимание на правата и задълженията на регистрираните безработни. Участниците в срещите се запознаха с каналите за информация за обявени позиции на пазара на труда и с възможността за надграждане на уменията за откриване на подходящо работно място чрез услугата „Ателие за търсене на работа”. Бяха представени схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение, програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта, както и възможностите за включване в тях. Дискутирани бяха проблемите с безработицата при лицата с ниско образование и без квалификация и добрите практики, водещи до активиране и устройване на работа. Експертите разясниха начините за насочване към проекти за включване в ограмотяване и в курсове за обучения по избрана професия или специалност, провеждани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Търсещите работа бяха информирани за дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз, условията на живот и труд в чужбина и свободните работни места, публикувани на сайта на EURES България.

  И този месец психолозите в работните екипи поставиха на фокус темите, свързани с мотивацията като движеща сила за постигането на целите. Бяха детайлно разгледани различните причини за продължителната безработица. Участниците, изпитващи затруднения в процеса на търсене на работа, бяха консултирани за придобиване на добро равнище на увереност и формиране на нагласи за трудова дейност. Специално внимание бе обърнато върху личната отговорност на присъстващите и поставянето на изпълними и реалистични цели. Подчертано бе значението на индивидуалното консултиране и груповите мероприятия по професионално ориентиране, в които продължително безработните могат да се включат. В хода на проведените дискусии участниците намериха отговор на редица въпроси, касаещи стъпките по пътя към достигане до желаното работно място.