Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 157 търсещи работа посетиха информационните EURES дни през януари> > Преглед
Новини
 • 29.01.2018

  157 търсещи работа посетиха информационните EURES дни през януари

  157 търсещи работа лица взеха участие в 11 информационни EURES срещи, проведени в бюрата по труда през януари. Те бяха запознати с посредническите услуги, които предоставя Агенцията по заетостта като член на Европейската мрежа EURES, както и с възможностите за използване на европейския EURES портал и EURES сайта на Агенцията по заетостта като инструменти при търсене на свободни работни места в Европейския съюз. От EURES асистентите в бюрата по труда, участниците получиха практически съвети, свързани с подготовката на документите си за кандидатстване.

  76 от търсещите работа бяха студенти и учащи в системата на средното образование. Младите хора получиха информация за проекта на Европейската комисия „Your first EURES job 5.0”, насочен към младежи между 18 и 35 г. Целта на проекта е кандидатите да бъдат подпомогнати за намиране на подходящо място за стажуване, чиракуване или работа, както и за езиково обучение, явяване на интервю, преместване и др. по проектите, ръководени от службите по заетост на Германия и Италия, чиито партньор е Агенцията по заетостта.

  EURES информационни дни за търсещи работа лица през месец февруари 2018 г. ще бъдат проведени по следния график:

  7.2.2018        Ихтиман

  8.2.2018        В. Търново

  8.2.2018        Бяла

  12.2.2018      Силистра

  13.2.2018      Възраждане

  13.2.2018      Ямбол

  20.2.2018      Сердика филиал Подуене

  21.2.2018      Перник

  22.2.2018      Айтос

  26.2.2018      Троян

  26.2.2018      Търговище

   

  EURES информационни дни за учащи през месец февруари 2018 г. ще бъдат проведени по следния график:

  12.2.2018      Ловеч

  12.2.2018      Враца

  13.2.3018      Стара Загора

  13.2.2018      Н. Загора

  13.2.2018      Харманли

  15.2.2018      Сливен

  19.2.2018      Ботевград

  19.2.2018      Враца

  21.2.2018      Пловдив

  21.2.2018      Търговище

  26.2.2018      Панагюрище

  26.2.2018      Кубрат

  27.2.2018      Панагюрище

  27.2.2018      Свиленград

   

  Това мероприятие се осъществи във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.