Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 260 новорегистрирани търсещи работа участваха в срещите на бюрата по труда през март> > Преглед
Новини
  • 05.04.2018

    260 новорегистрирани търсещи работа участваха в срещите на бюрата по труда през март

    260 новорегистрирани търсещи работа лица взеха участие в проведените през март 29 срещи на бюрата по труда за информиране, мотивиране и професионално ориентиране. Мероприятията бяха организирани от териториaлните поделения на Агенцията по заетостта в Лом, Берковица, Враца, Велинград, Перник, както и „Сердика”, „Сливница”, „Люлин” и „Изток” в столицата.

    Експертите от бюрата по труда представиха структурата на Агенцията по заетостта и предоставяните посреднически услуги. Специално внимание бе обърнато на правата и задълженията, които безработните имат след регистрация. Участниците в срещите се запознаха с каналите за информация за обявени позиции на пазара на труда и с възможността за надграждане на уменията за откриване на подходящо работно място чрез услугата „Ателие за търсене на работа”. Бяха представени схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение, програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта, както и възможностите за включване в тях. Дискутирани бяха проблемите с безработицата при лицата с ниско образование и без квалификация и добрите практики, водещи до активиране и устройване на работа. Експертите разясниха начините за насочване към проекти за включване в ограмотяване и в курсове за обучения по избрана професия или специалност, провеждани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Търсещите работа бяха информирани за дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз, условията на живот и труд в чужбина и свободните работни места, публикувани на сайта на EURES България.

    Акцент в дискусиите бе поставен върху необходимостта от активно поведение и инициативност от страна на търсещите работа, готовност да се включват в услугите, предлагани им от бюрата по труда, увереност по пътя към търсената професионална реализация.