Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 50 февруарски срещи на бюрата по труда в страната за активиране на неактивни лица> > Преглед
Новини
 • 12.03.2018

  50 февруарски срещи на бюрата по труда в страната за активиране на неактивни лица

  50 срещи за активиране на неактивни лица проведоха бюрата по труда в страната през февруари. Общо 660 младежи, хора в предпенсионна възраст, представители на ромската общност, лица с физически увреждания, участваха в срещите, за да се запознаят с актуалните възможности за включване на пазара на труда. Експертите от бюрата по труда набелязаха като основни темите, свързани с  конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Целта бе мотивирането на безработните и неактивните лица за регистрация в бюрото по труда, както и насърчаването им за включване в различни форми на обучение и заетост.

  Информационни срещи през февруари организираха бюрата по труда в Кюстендил, Руен, Велинград, Бургас, Айтос, Казанлък, Кирково, Перник, Ботевград, Свищов, Дупница, Нови пазар, Елхово, Оряхово, Долна Митрополия, Петрич, Велинград, Разград, Димитровград, Тервел, Генерал Тошево, Сливница, Ихтиман, Пирдоп, Гоце Делчев, Горна Оряховица, Русе, Пещера, Созопол, Стара Загора и софийските „Изток”, „Възраждане” и „Сердика”. В провеждането на информационните събития се включиха и филиали на бюрата по труда в страната. Участваха експерти и специалисти от отдел „Посреднически услуги”, ромски медиатори, кейс-мениджъри и психолози.

  Включилите се в срещите бяха запознати с реда и условията за регистрация в бюрото по труда, услугите, предлагани от Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения, възможностите за обучения за квалификация и преквалификация, активните програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и условията за работа в Европа. Представен беше и проект „Готови за работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, насочен към развитието и професионалната реализация на младежите. Експертите запознаха присъстващите с официалния сайт на Агенцията по заетостта и каналите за информация за актуалните свободни работни места на пазара на труда, както и с възможностите, които предоставят националните програми, проекти и мерки за заетост. Участниците в срещите бяха по-детайлно запознати с възможностите за насърчаване на териториалната мобилност на търсещи работа лица, за получаване наведнъж на полагащо се обезщетение за безработица при започване на самостоятелна стопанска дейност, мерките за насърчаване на предприемачеството на безработни, регистрирали микропредприятие и други мерки, които са активни към момента. Интерес предизвикаха курсовете за обучения по избрана професия или специалност, провеждани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, както и възможността участниците да надградят уменията си за търсене на работа, ползвайки услугата „Ателие за търсене на работа”. Представена бе дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз като възможност за безопасно търсене на работа в чужбина. Възможностите за квалификация и работа на първичния трудов пазар, включване в програми и мерки за заетост на хора с намалена работоспособност бяха пък основните теми на срещата с лица с физически увреждания от Кюстендил. Участниците дискутираха с експертите от местното бюро по труда проблемите, свързани с трудовата им реализация, както и възможностите за обучение, преквалификация и заетост.

  Кариерните консултанти и психолозите обърнаха внимание през февруарските срещи как безработните да се включват в различни инициативи на бюрата по труда, където да бъдат подпомогнати за ориентация в професионалната кариера. Бяха подчертани предимствата на различни ефективни подходи, предлагани от експертите на Агенцията по заетостта – чрез анкета за търсене на работа, организация на времето и планиране на задачите, свързани с търсенето на нова работа, създаване на визитна картичка, откриване на силните страни на личностния профил, анализ на дефицитите и др. Част от темите бяха фокусирани върху подпомагане на участниците в срещите да се запознаят със същността на конфликтите, да разпознават индикаторите, различните типове поведение в ситуация на конфликт, както и стъпките, техниките и подходите за разрешаването им. Тези теми бяха провокирани от споделени от участниците конфликтни ситуации на работното място, довели до тяхното освобождаване и опасенията им, че такива ситуации могат да се повторят и в бъдеще. Експертите обърнаха внимание, че подобен род притеснения пречат на хората да бъдат активни в търсенето на работа, да отстояват себе си или да разгърнат потенциала си. Чрез дебатите по тази тема участниците научиха повече за управлението на конфликтите, методи и стратегии, които могат да прилагат в своята практика, ръководейки се от принципите на комуникацията за открито общуване. Друг акцент бе преодоляване на апатията сред неактивните лица и откриване на нова перспектива пред професионалните и житейските им цели. В този контекст експертите обърнаха внимание на стратегиите за търсене на работа, насочени към преоткриване на потребностите и поставяне на изпълними и реалистични цели. С повечето участници в срещите бяха планирани индивидуални психологически консултации с цел оказване на персонализирана подкрепа и психологическа помощ. Бяха обсъдени пречките, които затрудняват реализацията на безработните. На финала на срещите бе обсъдено значението на позитивната нагласа, като предпоставка за положителни резултати в процеса на изграждане на умения за търсене на работа. Поставен бе и въпросът за личната отговорност на всеки при изработване на решенията, касаещи постигането на активно поведение на пазара на труда.