Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 527 новорегистрирани търсещи работа се включиха в информационните дни на бюрата по труда през втората половина на януари> > Преглед
Новини
  • 30.01.2018

    527 новорегистрирани търсещи работа се включиха в информационните дни на бюрата по труда през втората половина на януари

    527 новорегистрирани търсещи работа лица посетиха 27 информационни дни, проведени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта, през втората половина на януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Козлодуй, Враца, Лом, Петрич, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Асеновград, както и столичните „Изток”, „Сердика”, „Сливница” и „Люлин”. Целта на тези мероприятия е информирането, мотивирането и професионалното ориентиране на новорегистрираните безработни.

    Участниците в срещите бяха запознати с различните начини за реализация на пазара на труда, както и с възможностите за професионална квалификация. Експертите от бюрата по труда представиха структурата на Агенцията по заетостта и предлаганите посреднически услуги, както и правата и задълженията, които новорегистрираните лица имат като клиенти на бюрото по труда. Търсещите работа бяха информирани за обявените свободни работни места на местния трудов пазар, както и за програмите и мерките за заетост и обучение, актуални в момента. Презентирана бе услугата „Ателие за търсене на работа” като инструмент за подобряване уменията им при кандидатстване за работа и представяне пред работодател. Беше обърнато внимание на възможностите за  провеждане на индивидуални и групови психологически консултации за безработните лица. Присъстващите бяха запознати също с условията за включване в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, Националния план за действие по заетостта и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На младежите бяха разяснени програмите и схемите на Агенцията по заетостта, насочени към хора до 29 години, както и възможностите за включване в стажуване или обучение на работното място. Участниците получиха информация за възможностите за обучения и преквалификация в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, за дейността на EURES мрежата и професионалната мобилност в Европейския съюз, както и за начините за започване на работа в чужбина.

    Експертите акцентираха върху съдействието и подкрепата, които новорегистрираните могат да получат в бюрото по труда с цел активно поведение на пазара на труда и устройване на работа. Подчертана бе необходимостта търсещите работа да са инициативни, да се включват в услугите, предлагани им от бюрата по труда, да могат самостоятелно да изберат професия и уверено да вървят по пътя към желаното работно място.