Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 550 участници в срещите за професионално ориентиране през февруари> > Преглед
Новини
 • 02.03.2018

  550 участници в срещите за професионално ориентиране през февруари

  550 безработни и военнослужещи участваха в 21 срещи за професионално ориентиране, организирани от бюрата по труда в Добрич, Долна Митрополия, Ямбол, Тутракан, Карлово, Пловдив, Крумовград, Шумен, Русе, Казанлък, Бяла Слатина, Берковица, Сандански, Мездра, Бургас, както и регионалната служба по заетостта в Бургас. Те бяха консултирани относно своята професионална реализация и бяха запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта.

  12 от срещите през месеца се проведоха във връзка със сключено споразумение за сътрудничество между Министерство на отбраната и Агенцията по заетостта. 7 от информационните срещи имаха за цел да представят пред 320 военнослужещи услугите на Агенцията по заетостта. В Бургас, Ямбол, Шумен и с. Атия експертите от бюрата по труда, както и кариерните консултанти – преки организатори на събитията, запознаха присъстващите с възможностите, които предоставя Агенцията по заетостта, както и с EURES мрежата за европейска трудова мобилност. Представени бяха схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обученията в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, както и услугите на Кариерния център към съответната регионална служба по заетостта. Презентирана бе и услугата „Ателие за търсене на работа”, която е ориентирана към подобряване уменията при кандидатстване за работа, представяне през работодател и др.

  Популяризирането на военната професия сред младите хора бе акцентът на други 5 информационни срещи, проведени в Крумовград, Русе, Бяла Слатина, Бургас (филиал Средец) и Мездра, съвместно с Военните окръжия по места. На присъстващите 81 младежи бе представена възможността за реализиране в Българските въоръжени сили или на служба в доброволния резерв, като бе обърнато внимание на изискванията, условията и сроковете за подаване на документи, както и на реда за прием. Те бяха информирани за вакантните длъжности в различни подразделения на Въоръжените сили на Република България, актуални към момента. Предоставени бяха разяснения относно графика за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, за учебната 2018/2019 година. На участниците бяха представени и условията за включване в курс за начална военна подготовка на български граждани. Трудовите посредници от бюрата по труда бяха на разположение на представителите на Военните окръжия и на безработни младежи, търсещи работа, с насоки, консултации и съвети в областта на трудовата заетост.

  4 групови събития в Петрич, Тутракан, Сандански (филиал Струмяни) и Казанлък запознаха присъстващите безработни как да изградят личен професионален проект и им представиха профила на работник в сладкарското производство, растениевъд със специалност „Полевъдство”, както и оператор на машини за обработка на скално-облицовъчни материали – всичките по заявени свободни работни места на първичния пазар на труда. Експертите – организатори на срещите, предоставиха информация за основните изисквания на работодателите, условията на кандидатстване и труд, както и съответното трудово възнаграждение. На срещите присъстваха близо 85 безработни лица от различни възрастови групи, образование и професия.

  Останалите 5 информационни срещи за професионално ориентиране през февруари бяха фокусирани върху 65 безработни от Долна Митрополия, Карлово и Пловдив, завършили курс по ограмотяване по проект на МОН. Лицата бяха запознати с условия за участие по проект „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”. Консултирани бяха за избор на професия и включване в квалификационно обучение, като им бе предоставена по-подробна информация за възможностите за трудова реализация в съответните райони.