Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> 565 новорегистрирани търсещи работа бяха консултирани от бюрата по труда през февруари> > Преглед
Новини
  • 08.03.2018

    565 новорегистрирани търсещи работа бяха консултирани от бюрата по труда през февруари

    565 новорегистрирани търсещи работа лица получиха консултации по време на проведените през февруари 48 срещи за информиране, мотивиране и професионално ориентиране. Мероприятията бяха организирани от бюрата по труда в Козлодуй, Враца, Лом, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Перник, Генерал Тошево, Кубрат, Тервел, Сандански, Провадия, Самоков, Ловеч, Берковица, Кърджали, както и столичните „Изток”, „Сердика”, „Сливница” и „Люлин”.

    Участниците в срещите бяха запознати със структурата на Агенцията по заетостта и предлаганите посреднически услуги, а също и с правата и задълженията, които имат като клиенти на бюрото по труда. Те получиха информация за различните начини за реализация на пазара на труда, възможностите за професионална квалификация, както и за обявените свободни работни места на местния трудов пазар. Експерите от бюрата по труда представиха условията за включване в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, Националния план за действие по заетостта и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обърнато бе внимание на услугата „Ателие за търсене на работа” като инструмент за подобряване уменията при кандидатстване за работа и представяне пред работодател. На младежите бяха разяснени програмите и схемите на Агенцията по заетостта, насочени към хора до 29 години, както и начините за включване в стажуване или обучение на работното място. Участниците бяха информирани за възможностите за обучения и преквалификация в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Те се запознаха и с дейността на EURES мрежата и професионалната мобилност в Европейския съюз, както и с начините за започване на работа в чужбина.

    И този месец акцент в срещите с новорегистрираните търсещи работа бе поставен върху предлаганата от бюрото по труда подкрепа за активно поведение на пазара на труда. Специално внимание бе обърнато на възможностите за провеждане на индивидуални и групови психологически консултации за безработните лица. Подчертана бе необходимостта те сами да поемат инициатива за включване в подходящите услуги, да бъдат самостоятелни в избора на професия и уверени в пътя си към желаната реализация.