Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Близо 100 безработни получиха професионално ориентиране през първата половина на януари> > Преглед
Новини
  • 16.01.2018

    Близо 100 безработни получиха професионално ориентиране през първата половина на януари

    Близо 100 безработни лица участваха в трите срещи за професионално ориентиране, организирани от бюрата по труда в Нова Загора, Сливен и Сандански през първата половина на януари. Те бяха консултирани относно своята професионална реализация и бяха запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта.

    Популяризирането на военната професия сред младите хора бе акцентът на двете информационни срещи, проведени в Нова Загора и Сливен съвместно с Военно окръжие – Сливен. На присъстващите младежи бе представена възможността за реализиране в Българските въоръжени сили или на служба в доброволния резерв, като бе обърнато внимание на изискванията, условията и сроковете за подаване на документи, както и на реда за прием. Те бяха информирани за вакантните длъжности в различни подразделения на Въоръжените сили на Република България, актуални към момента. Предоставени бяха разяснения относно графика за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна за учебната 2018/2019 година. На участниците бяха представени и условията за включване в курс за начална военна подготовка на български граждани. Срещата предизвика интерес сред младежите, като две лица от Нова Загора заявиха готовност за подаване на документи за кандидатстване по конкретни позиции. На мероприятията присъстваха 38 търсещи работа лица от община Нова Загора и около 50 – от община Сливен.

    11 безработни лица участваха в проведената в Сандански среща за представяне на професиите „Обслужващ, бензиностанция/газостанция” и „Монтажник, ремонт на гуми” по заявени свободни работни места от местна фирма. Експертите от бюрото по труда в града запознаха присъстващите търсещи работа с профила на работодателя, условията за кандидатстване по обявените позиции, естеството и режима на работа. В допълнение, участниците получиха информация за дейността на мрежата EURES и актуалните оферти за работа в Португалия и Испания. На присъстващите младежи пък бяха разяснени условията на схема „Младежка заетост” и възможностите, които тя предлага.