Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Близо 330 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата пo труда през януари> > Преглед
Новини
 • 31.01.2018

  Близо 330 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата пo труда през януари

  329 ученици от 12-и клас участваха в провелите се в страната 12 информационни дни през януари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Шумен, Русе, Дулово, Кърджали, Бургас, както и софийските „Изток” и „Възраждане”. Младежите бяха подробно запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта, както и с възможностите за работа, курсове и квалификация.

  Бюрото по труда в Шумен проведе информационен ден с 28 ученици от клуб „Общуването – път към успеха” към Професионалната гимназия по икономика в града. Темата на мероприятието бе „Развитие на пазара на труда в региона и ролята на бюрото по труда”. Участниците бяха запознати с тенденциите на трудовия пазар през последните две години и с посредническата дейност, осъществявана от местното поделение на Агенцията по заетостта. На срещата присъства и психолог от бюрото по труда, който представи пред младите хора качествата на успешния предприемач и дискутира с тях най-търсените професии.

  Русенското бюро по труда организира информационна среща на тема „Професионално ориентиране” за 20 дванадесетокласници от СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” в града. В непосредствен диалог психолозите от бюрото разговаряха с младите хора, като ги запознаха с услугите, които могат да получат в местната структура на Агенцията по заетостта. Дискусията беше насочена към избора на професия и възможностите за насочване към алтернативни професионални области. Младежите получиха съвети как да се представят добре на интервю за работа.

  Бюрото по труда в Дулово проведе 2 информационни срещи с 53 зрелостници от СУ „Васил Левски“ и 51 дванадесетокласници от Професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в града. На двете срещи бе предоставена  информация за реализацията на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020 и актуалните възможности, които предлага трудовият пазар на младите хора. Бе поставен акцент върху държавната политика по заетостта, като бе подчертано, че младите хора са приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Младите хора бяха запознати с възможностите за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, Русенския университет и УНСС – гр. София. Представена бе също така информация за схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – „Младежка заетост”, „Обучение и заетост за младите хора”, програми и мерки, както и най-новият проект „Готови за работа”. Участниците научиха за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

  Два информационни дни за учащи проведе и бюрото по труда в Кърджали. На 23 ученици от 12-и клас на СУ „Йордан Йовков” и 35 дванадесетокласници от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” в града бяха представени посредническите услуги, предлагани от бюрото по труда. Те получиха информация за схемите „Нова възможност за младежка заетост” и „Обучение и заетост на младите хора”, насочени към развитието и професионалната реализация на младежите. Зрелостниците бяха запознати с дейността на EURES мрежата, професионалната мобилност в Европа, както и с условията и реда за кандидатстване и работа в Европейското икономическо пространство. На всички ученици бяха предоставени информационни материали.

  Регионалната служба по заетостта в Бургас организира три информационни срещи за учащи в града, насочени към улесняване на прехода от образование към заетост. Общо 82 зрелостници от три бургаски учебни заведения – СУ „Иван Вазов“, СУ „Димчо Дебелянов” и ПГЕЕ „Константин Фотинов“ бяха запознати с посредническите услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта. Те получиха подробна информация относно необходимите документи за регистрация в бюрото по труда. Представена им бе Европейската гаранция за младежта, както и интернет страницата на Агенцията по заетостта. По време на срещата бяха коментирани възможностите за  включване в заетост на младите хора след завършване на образованието. Учениците обогатиха знанията си за EURES мрежата за трудова мобилност в Европа и начините за кандидатстване по обявена позиция от европейския EURES портал.

  Експерти от столичното бюро по труда „Възраждане” посетиха Националната гимназия по приложни изкуства, където се срещнаха с 19 дванадесетокласници. Младежите бяха информирани за услугите, предоставяни от бюрата по труда, като бе подчертано, че при регистрация ще получат индивидуален подход и разбиране, индивидуални и групови консултации, психологическа подкрепа, връзка с институции, участие в „Ателиета за търсене на работа“ и др., които ще помогнат за бъдещото им личностно и професионално развитие. Младите хора бяха запознати също с Европейската гаранция за младежта, както и с възможностите за работа в Европейското икономическо пространство, предоставяни от EURES мрежата. От своя страна зрелостниците споделиха своите очаквания и притеснения за бъдещето си и изразиха надежда, че структурите на Агенцията по заетостта ще могат да им бъдат полезни.

  В рамките на месеца бюрото по труда „Изток” проведе в столицата две информационни срещи с учащи, инициирани съгласно Националния план за изпълнение на Европейската гаранция на младежта. В първата от тях взеха участие 19 ученици от 12-и клас на 39-о СУ „Петър Динеков”, а във втората – 19 зрелостници от Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”. Всички те бяха запознати с възможностите за включване в обучения за квалификация и преквалификация, програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в процес на изпълнение, както и с работата на мрежата ЕURES. На младежите бе представена електронната страница на филиал „Студентски труд”, както и възможността да се регистрират като търсещи работа лица. Те получиха съвети и относно явяване на интервю пред работодател и изготвяне на автобиография и мотивационно писмо. На всички участници бяха раздадени информационни материали.