Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Близо 530 неактивни лица се включиха в януарските информационни срещи на бюрата по труда > > Преглед
Новини
 • 02.02.2018

  Близо 530 неактивни лица се включиха в януарските информационни срещи на бюрата по труда

  Близо 530 неактивни лица се включиха в първите 36 информационни срещи за годината, проведени от бюрата по труда в страната през януари. Експертите посрещнаха младежи, хора в предпенсионна възраст, представители на ромската общност, лица със зрителни увреждания, за да ги активират и мотивират за включване на пазара на труда. Основните теми бяха свързани с актуалните възможности за работа и с конкретните стъпки по отношение създаването на навици и нагласи за активно поведение на трудовия пазар. Целта бе мотивирането на безработните за регистрация в бюрото по труда, както и насърчаването им за включване в различни форми на обучение и заетост.

  Януарските информационни срещи организираха бюрата по труда в Пирдоп, Септември, Разлог, Тервел, Перник, Дупница, Сандански, Руен, Шумен, Русе, Търговище, Омуртаг, Долна Митрополия, Видин, Ботевград, Самоков, Плевен, Кюстендил, Гоце Делчев, Тутракан, Стара Загора и столичните „Люлин”, „Сердика”, „Изток” и „Възраждане”. В провеждането на информационните събития се включиха редица филиали на бюрата по труда в страната. Участваха експерти и специалисти от отдел „Посреднически услуги”, ромски медиатори, кейс-мениджъри и психолози.

  Участниците в срещите бяха запознати с реда и условията за регистрация в бюрото по труда, услугите, предлагани от Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения, възможностите за включване в обучения за квалификация и преквалификация, активни програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и условията за работа в Европа. Представен беше и проект „Готови за работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, насочен към развитието и професионалната реализация на младежите. Екпертите запознаха присъстващите с официалния сайт на Агенцията по заетостта и каналите за информация за актуалните свободни работни места на пазара на труда, както и с възможностите, които предоставят националните програми, проекти и мерки за заетост. Интерес предизвикаха курсовете за обучения по избрана професия или специалност, провеждани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, както и възможността участниците да надградят уменията си за търсене на работа, ползвайки услугата „Ателие за търсене на работа”. Представена бе дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз като възможност за безопасно търсене на работа в чужбина. Насърчаване на териториалната мобилност с цел работа бе друг от акцентите в проведените срещи. На безработните лица бе разяснено, че продължава изпълнението на мерките по Закона за насърчаване на заетостта в тази посока. Възможностите за квалификация и работа на първичния трудов пазар, включване в програми и мерки за заетост на хора с намалена работоспособност бяха пък основните теми в срещата с лица със зрителни увреждания от Шумен. Събитието се проведе под надслов „Да намерим заедно вярната посока за различните”. Участниците се включиха в дискусия за проблемите, свързани с трудовата реализация на незрящите, възможностите за квалификация и заетост. Експертите представиха подробна информация за насърчителните режими за работодатели за наемане на безработни лица с трайни увреждания.

  Фокусът на кариерните консултанти и психолозите в януарските срещи бе преодоляване на апатията сред неактивните лица и откриване на нова перспектива пред професионалните и житейските им цели. В този контекст те обърнаха внимание на стратегиите за търсене на работа, насочени към преоткриване на потребностите и поставяне на изпълними и реалистични цели. На срещите бе предоставена възможността търсещите работа да изследват по-задълбочено своята лична ситуация и своите ресурси: способности, знания, професионален и житейски опит, социална мрежа от близки и познати. Експертите оказаха помощ за решаване на конкретните им проблеми. Като резултат на състоялите се дискусии присъстващите бяха заинтригувани от ситуацията на пазара на труда и това ги провокира към активност и изразяване на лична позиция. С повечето участници в срещите бяха планирани индивидуални психологически консултации с цел оказване на персонализирана подкрепа и психологическа помощ. Бяха обсъдени пречките, които затрудняват реализация на безработните, като бе обърнато особено внимание върху положителните им качества за повишаване на увереността в собствените възможности.