Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Близо 900 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата през труда през февруари> > Преглед
Новини
 • 01.03.2018

  Близо 900 дванадесетокласници бяха консултирани от бюрата през труда през февруари

  Близо 900 ученици от 12-и клас участваха в провелите се в страната 30 информационни дни през февруари. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Пловдив, Шумен, Ловеч, Нови пазар, Силистра, Нова Загора, Дулово, Септември, Провадия, Кирково, Поморие, Ямбол, Велико Търново, Троян, Търговище, Видин, както и софийските „Изток” и „Възраждане”. Младежите бяха подробно запознати с услугите, които предлага Агенцията по заетостта, както и с възможностите за работа, курсове и квалификация.

  Домакини на февруарските срещи бяха професионални гимназии и средни училища от цялата страна. Темите, които експертите от бюрата по труда и кариерните консултанти поставиха, бяха свързани с тенденциите на трудовия пазар и посредническата дейност, осъществявана от местните поделения на Агенцията по заетостта. Младежите бяха информирани за услугите, предоставяни от бюрата по труда, като бе подчертано, че при регистрация ще получат индивидуален подход и разбиране, индивидуални и групови консултации, психологическа подкрепа, връзка с институции, участие в „Ателиета за търсене на работа” и др., които ще помогнат за бъдещото им личностно и професионално развитие. Представен бе официалният сайт на Агенцията по заетостта и бяха разяснени възможностите за своевременно информиране, за търсене на свободни работни места от е–Тудова борса. Експертите обясниха нагледно как младежите могат да търсят подходяща работа, защо трябва да се работи и какво ни носи работата. В края на срещите те насочиха участниците към разглеждане на свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и обсъдиха възможностите за започване на работа на всеки един от присъстващите.

  Една от основните темите на февруарските срещи с ученици бе реализацията на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020. Бе поставен акцент върху държавната политика по заетостта, като бе подчертано, че младите хора са приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Младите хора бяха запознати с възможностите за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Представена бе също така информация за схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – „Младежка заетост”, „Обучение и заетост за младите хора”, програми и мерки, както и най-новият проект „Готови за работа”. Участниците научиха за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

  В срещите с учениците се включиха и психолози към бюрата по труда, които представиха пред младите хора качествата, които трябва да притежават за успешна реализация на пазара на труда, и дискутираха с тях според профила им на обучение най-търсените професии. В разговорите с младежите бяха обсъдени важни въпроси по отношение на професионалния избор и желаната сфера на кариерно развитие. Обсъдени бяха и нагласите за продължаване на образованието във висше учебно заведение.

  По време на февруарските информационни дни, организирани с ученици от ромски произход и техните родители, освен експерти от бюрата по труда по места, присъстваха и ромски медиатори, запознати по-детайлно с профила и нуждите на малцинствата. Участниците бяха запознати с услугите, предлагани в бюрата по труда, възможностите за включване в обучение и заетост по програми, мерки и проекти, субсидирани от националния бюджет, и Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. Освен това, дискутирани бяха проблемите с безработицата при лицата с ниско образование и без квалификация. Представени бяха добри практики, водещи до активиране и устройване на работа, с цел продължаване на образованието, избягване изпадането от пазара на труда и успешната реализация.