Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Бюрото по труда в Левски запозна млади хора от града с проект „Готови за работа” > > Преглед
Новини
  • 11.06.2018

    Бюрото по труда в Левски запозна млади хора от града с проект „Готови за работа”

    Информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 проведе бюрото по труда в Левски. В рамките на Международния ден на детето,  екипът по проекта зае места в специално изграден за начинанието кът на Централния градски площад, а основна му цел бе да привлече и мотивира младите хора за активно поведение на пазара на труда.

    Над 60 заинтересовани лица посетиха събитието, за да се запознаят с услугите на бюрото по труда и да зададат своите въпроси към експертите. Представени им бяха целите на проекта за стимулиране на активността и подобряване на възможностите за търсене на работа и трудова реализация на неактивните младежи до 29-годишна възраст, които не са включени в образование или заетост и не са регистрирани като безработни. Всички присъстващи получиха информационни материали и възможността да попълнят анкетни карти за включване в проект „Готови за работа”.