Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> И младите хора в Ботевград бяха активирани по проект „Готови за работа” > > Преглед
Новини
  • 11.06.2018

    И младите хора в Ботевград бяха активирани по проект „Готови за работа”

    В изнесен офис в центъра на Ботевград експерти от бюрото по труда в града проведоха информационна среща за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Те представиха пред посетителите основните цели на проекта: повишаване активността и подобряване на възможностите за трудова реализация на неактивни младежи до 29 години, които са извън образователната система, не са заети и не са регистрирани като безработни в бюрото по труда.

    Присъстващите млади хора бяха информирани за възможностите за трудова реализация в региона. Те получиха консултации относно включване в обучение за повишаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация. На заинтересованите посетители бяха предоставени анкетни карти за включване в проект „Готови за работа”.