Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Информационна среща по проект „Готови за работа” в Градската градина в Кърджали> > Преглед
Новини
  • 11.06.2018

    Информационна среща по проект „Готови за работа” в Градската градина в Кърджали

    Информационна среща на открито проведе бюрото по труда в Кърджали с цел активиране на неактивни младежи. Събитието бе реализирано в изпълнение на проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и бе съчетано с отбелязването на Международния ден на детето.

    Над 100 безработни младежи проявиха интерес към събитието и бяха запознати с целите на проекта за стимулиране активността и подобряване на трудовата реализация на младежите до 29 години, които не са включени в образование или заетост и не са регистрирани като безработни. Експертите от бюрото по труда представиха предлаганите услуги, възможностите за включване в подходящи програми, мерки и схеми за заетост, както и  актуалните предложения за работа в региона. На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали и анкетни карти за включване в проект „Готови за работа”.