Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Над 5300 проверки на място на курсове за обучение с ваучери > > Преглед
Новини
  • 13.06.2018

    Над 5300 проверки на място на курсове за обучение с ваучери

    До момента Агенцията по заетостта е извършила над 5300 проверки на място на 2646 курса за обучение с ваучери по проект „Ваучери за заети лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От началото на 2018 г. е засилен контролът и са извършени допълнително 1784 проверки. В резултат на направените констатации са предприети своевременни действия и към момента са прекратени 11 споразумения с доставчици на обучение (Доб). Агенцията по заетостта актуализира своевременно списъка с одобрените Доб на своята електронна страница.

    Във връзка с ареста на служителка на бюрото по труда в Ловеч за некоректно изпълнение на служебните й задължения по проекта, Агенцията по заетостта информира, че е работила в тясна координация с разследващите служби, като е оказала пълно съдействие с материали и експертиза по случая.  

    От началото на годината са извършени над 20 проверки на място на фирмата, към която арестуваната служителка е насочвала неправомерно лица за обучение, като голяма част от тях са установили нарушения. Още през март 2018 г. са предприети действия по прекратяване на споразумението с обучителната фирма и спиране на плащанията по всички курсове с констатирани нередности. Срещу служителката е образувано дисциплинарно производство.