Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Обсъдиха възможностите за заетост с представители на бизнеса в Русе> > Преглед
Новини
 • 11.04.2018

  Обсъдиха възможностите за заетост с представители на бизнеса в Русе

  В рамките на посещението на заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова днес в Русе, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов се срещна с представители на бизнеса в областта, за да обсъди с тях основните предизвикателства на пазара на труда. 

  С темата „Бизнесът и работната сила – възможности за подкрепа” заместник-министър Русинова постави в началото акцент върху мерките по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и възможностите, които те предоставят на работодателите. Тя обърна внимание и на схемите, които предстои да се отворят по програмата през 2018 година.

  Разговорите с представителите на бизнеса стартираха с проблемите за застаряването на работната сила, намаляването на икономическата активност на младежите, както и значителните неравновесия в търсенето и предлагането на работна ръка. Като възможност за решаване на проблемите на работодателите с ниската квалификация и слабата мобилност бе представен Националният план за действие по заетостта за текущата 2018 г. В него се предвижда реализирането на 17 национални и 28 регионални програми за заетост и обучение, както и 26 насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Основните целеви групи са продължително безработните, младежите до 29-годишна възраст, възрастните над 50 години, лицата без професия и квалификация, неактивните и безработните с трайни увреждания. Националният план е финансиран със средства от държавния бюджет на обща стойност 73 млн. лв., като близо 3,5  млн. от тях са предвидени за област Русе. В периода 16-24 април предстои да стартира провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки и програми за продължително безработни лица. Обърнато бе внимание и на възможностите, които предоставят мерките за мобилност.

  В работната среща се включиха и заместник областният управител на област Русе Валентин Колев, народният представител Светлана Ангелова, главният директор на главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти и програми” в Министерството на труда и социалната политика Лилия Стоянович и главният директор на главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта Кремена Калчева. След края на дискусиите с бизнеса програмата продължи с посещения на обекти по проекти, изпълнявани с финансовата подкрепа на ОП РЧР.