Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Повече от 2300 завършващи ученици се запознаха с възможностите за бъдеща работа> > Преглед
Новини
 • 02.04.2018

  Повече от 2300 завършващи ученици се запознаха с възможностите за бъдеща работа

  2378 ученици от 11-и и 12-и клас посетиха информационните срещи на Агенцията по заетостта през първото тримесечие на годината. Бюрата по труда в страната организираха 105 срещи със завършващи средното си образование млади хора, в които се включиха също техни преподаватели и родители. По време на информационните събития експертите поставиха акцент върху изпълнението на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 като държавна политика по заетостта, отнасяща се до младите хора – приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Експертите представиха услугите на Агенцията по заетостта, насочени към младежите, и споделиха ценна информация, улесняваща прехода им от образование към заетост. Част от акцентите бяха възможностите за работа, курсове и квалификация.

  Само в рамките на март 2018 г. близо 1148 ученици от 12-и клас участваха в провелите се в страната 63 информационни дни. Срещите бяха организирани от бюрата по труда в Бургас, Провадия, Руен, Попово, Търговище, Берковица, Дулово, Силистра, Бяла, Русе, Сливен, Раковски, Тервел, Пирдоп, Поморие, Мездра, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Казанлък, Стара Загора, Самоков, Панагюрище, Ихтиман и софийското „Изток”.

  Завършващи ученици от професионални гимназии и средни училища от цялата страна се запознаха с тенденциите на трудовия пазар и посредническата дейност, осъществявана от местните поделения на Агенцията по заетостта. Кариерни консултанти, кейс мениджъри, младежки медиатори, ромски медиатори и експерти запознаха най-напред младите хора с услугите, предоставяни от Агенция по заетостта и ги информираха за необходимите документи за регистрация в бюрото по труда. Специално внимание бе обърнато на съдействието, което експертите могат да окажат, по време на индивидуалните и групови консултации. Младежите бяха информирани, че могат да получат психологическа подкрепа, връзка с други институции и да бъдат насочени към ползване на услуги на бюрата по труда като „Ателие за търсене на работа”. Така експертите ще имат възможността да ги подпомогнат за усвояване на знания и умения за търсене на работа, успешно представяне пред работодател, професионално ориентиране и изграждане на стремеж за учене.

  Особено интересни за дванадесетокласниците се оказаха дискусиите, свързани с обсъждане на възможностите за реализация по изучаваната специалност и разглеждането на най-търсените професии в съответните региони. В срещите се включиха и психолози към бюрата по труда, които представиха пред младите хора качествата, които трябва да притежават за успешна реализация. В разговорите бяха обсъдени важни въпроси по отношение на професионалния избор и желаната сфера на кариерно развитие. Обсъдени бяха и нагласите за продължаване на образованието във висше учебно заведение. Като следваща стъпка участниците в срещите се запознаха със свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и обсъдиха с експертите от бюрата по труда възможностите за започване на работа на всеки един от желаещите. В този контекст младежите се запознаха и с официалния сайт на Агенцията по заетостта. Бяха разяснени възможностите за своевременно информиране, за търсене на свободни работни места от е–Тудова борса. Експертите обясниха нагледно как младите хора могат да търсят подходяща работа, защо трябва да се работи и какво ни носи работата.

  Интерес у бъдещите абитуриенти породи възможността и условията за придобиване на допълнителна професионална квалификация чрез обучения в петте клона в страната на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. По време на възникналите дискусии зрелостниците зададоха поредица от въпроси във връзка с услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и в други населени места, както и за възможностите за сезонна заетост в сферата на туристическите услуги. Експертите предоставиха подробна информация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема “Младежка заетост”, чрез която младите хора могат да стажуват или да се обучават по време на работа. Представена бе също така информация за други схеми по Оперативната програма, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – „Обучение и заетост за младите хора”, както и най-новият проект „Готови за работа”. Завършващите ученици получиха информация и за програма „Старт на кариерата”, новата насърчителна мярка за мобилност по чл.42, ал.3 от Закона за насърчаване на заетостта, както и за други насърчителни мерки и програми, осигуряващи възможности за тяхната реализация. Участниците в срещите научиха за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. На част от срещите бе представен и проект „Европейски корпус за солидарност” – инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят в полза на общности и хора от цяла Европа.