Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект „Обучения и заетост”> > Преглед
Новини
  • 13.03.2018

    Проект „Обучения и заетост”

    Изтеглете Списък на класираните кандидати за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда с място на работа в Дирекция " Бюро по труда" Добрич – 1 позиция от тук.