Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект „Обучения и заетост”> > Преглед
Новини
  • 16.04.2018

    Проект „Обучения и заетост”

    Изтеглете Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността “Младши счетоводител” по Проект „Обучения и заетост”, с място на работа в Дирекция „Регионална служба по заетостта” София – 1 позиция от тук