Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект „Родители в заетост”> > Преглед
Новини
  • 07.02.2018

    Проект „Родители в заетост”

    Изтеглете Списък с допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ - Русе от тук.