Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект „Родители в заетост”> > Преглед
Новини
  • 09.03.2018

    Проект „Родители в заетост”

    Изтеглете Списък с класираните кандидати за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по проект „Родители в заетост” с място на работа в ЦА на АЗ от тук.