Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект „Родители в заетост”> > Преглед
Новини
  • 07.06.2018

    Проект „Родители в заетост”

    Изтеглете Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Специалист, управление на човешките ресурси" с място на работа в ДРСЗ София от тук.