Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BG05M9OP001-1.010„Обучения и заетост”> > Преглед
Новини
  • 07.02.2018

    Проект BG05M9OP001-1.010„Обучения и заетост”

    Изтеглете  Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността „Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост” по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с място на работа в ДБТ – Добрич – 1 позиция от тук.