Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”> > Преглед
Новини
  • 09.03.2018

    Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”

    Изтеглете Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността „Експерт, програми и проекти” по проект „Обучения и заетост” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” Русе – 1 позиция от тук.