Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BG05M9OP001-1.010„Обучения и заетост”> > Преглед
Новини
  • 13.06.2018

    Проект BG05M9OP001-1.010„Обучения и заетост”

    Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността “Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” с място на работа в дирекция „Бюро по труда” – Плевен – 1 позиция. Изтеглете документите от тук.