Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BG05M9OP001-1.017-0001-C01 "Готови за работа"> > Преглед
Новини
  • 07.02.2018

    Проект BG05M9OP001-1.017-0001-C01 "Готови за работа"

    Изтеглете Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността “Професионален консултант – модератор ателие” с място на работа в ДБТ Габрово – 1 позиция от тук.