Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”> > Преглед
Новини
  • 12.03.2018

    Проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”

    Изтеглете Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността „Експерт, програми и проекти” по проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица” с място на работа в ДБТ Дупница – 1 позиция от тук.