Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект BGО5М9ОPО01-1.024-0001 „Родители в заетост"> > Преглед
Новини
  • 07.02.2018

    Проект BGО5М9ОPО01-1.024-0001 „Родители в заетост"

    Изтеглете Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ЦА на Агенцията по заетостта от тук.