Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> Проект "Родители в заетост"> > Преглед
Новини
  • 07.03.2018

    Проект "Родители в заетост"

    Изтеглете Обява и документи за кандидатстване за подбор за длъжността “Специалист, управление на човешките ресурси” – 2 позиции по Проект „Родители в заетост” с място на работа в ДРСЗ – Русе от тук