Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> За Вас, работодатели!> > Преглед
Новини
 • 05.02.2018

  За Вас, работодатели!

  Агенцията по заетостта, съвместно с областните администрации и социалните партньори провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила.

  Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях  професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики.

  Анкетният формуляр ще се попълва само по електронен път до края на м. февруари 2018 г. и може да се отвори тук.

  Разчитаме на участието Ви!