Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Новини> За Вас, работодатели! Проучване на познаването и готовността на българския бизнес за включване в технологичните тенденции> > Преглед
Новини
 • 12.04.2018

  За Вас, работодатели! Проучване на познаването и готовността на българския бизнес за включване в технологичните тенденции

  Агенцията по заетостта предоставя на вниманието на работодателите анкета „Индустрия 4.0 в България" на Министерството на икономиката за изследване  познаването, състоянието и готовността на българския бизнес за включване в технологичните тенденции, очертани от Индустрия 4.0: 

  http://www.mi.government.bg/bg/themes/anketa-industriya-4-0-v-balgariya-1863-468.html.

  На интернет страницата на Министерството на икономиката, в рубриката „Политики и стратегии”, може да бъде намерена повече информация за „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)”, която е основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. Целта на Концепцията е да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 - 2030 г).

  Обобщените резултати от анкетата ще бъдат използвани при разработването на Стратегия за участие на България в Четвъртата индустриална революция.

  Уважаеми работодатели, Вашите анкети и допълнителни въпроси можете да изпращате на следната електронна поща: industry4.0@mi.government.bg.