Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Статистики> Годишни обзори > Преглед

Годишни обзори - 2017, Януари - Декември

ГОДИШНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СТАТИСТИКА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ОТНОСНО ПАЗАРА НА ТРУДА ПРЕЗ 2017 Г.