Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

  • Каква е методиката за подбор и оценка на работодателите за ползване на насърчителни мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта?
  • Какъв е редът за кандидатстване на работодател, за да ползва насърчителни мерки за заетост и обучение?
  • На кои условия трябва да отговаря работодателят, за да може да ползва насърчителни мерки за заетост и обучение?
  • Какви са възможностите на безработните майки (осиновителки) и/или безработни самотни родители (осиновители) с малки деца за започване на работа през 2018 г.?
  • Кои са програмите и мерките за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2018 г.?
  • Безработно, търсещо работа лице над 50-годишна възраст, регистрирано в дирекция „Бюро по труда“. Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост през 2018 г.?
  • Кои са основните целеви групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2018 г.?