Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

  • Къде мога да получа информация относно предлаганите курсове за обучение в клоновете на Държавно предприятие „Българо – германски център за професионално обучение /ДП „БГЦПО“/ и тяхното съдържание?
  • Какъв документ ще придобия, ако завърша професионално обучение?
  • Каква стипендия получавам като безработно лице по време на обучение, организирано от Агенция по заетостта?