Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 • Искам да кандидатствам по дадена международна спогодба. Към кого да се обърна?
 • Имам желание да кандидатствам по дадена оферта от българския EURES портал, но срещам трудности с подготовката и изпращането на документите по електронна поща. Кой може да ми помогне?
 • Необходимо ли е да бъда регистриран в бюрото по труда, за да кандидатствам по някоя оферта или спогодба?
 • Кой може да кандидатства по оферти за работа в чужбина?
 • С кои държави Агенция по заетостта има сключени спогодби и споразумения за обмен на работна сила?
 • Къде се подават документи при кандидатстване за работа в чужбина?
 • Къде могат да бъдат намерени конкретни оферти за работа в чужбина?
 • По какъв начин се извършва набирането на кандидати за работа в чужбина с посредничеството на Агенция по заетостта?
 • Къде може да се получи информация за действащите международни спогодби и споразумения на Агенция по заетостта?
 • По какъв начин Агенция по заетостта посредничи на български граждани за работа в чужбина?
 • Какво включва международната дейност по трудово посредничество на Агенция по заетостта?
 • Какви направления обхваща международната дейност на Агенция по заетостта?