Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Активиране на неактивни лица

Активиране на неактивни лица

Повече от 10 години Агенцията по заетостта предприема целенасочени действия за активиране на неактивни лица и мотивирането им за активно поведение и включване на пазара на труда. Това става възможно чрез непрекъснато подобряване и разширяване на предоставяните услуги, които вече днес са ориентирани към всички представители на икономически активното население. Целта е да се задоволи потребността на бизнеса от квалифицирана работна сила.

Агенцията по заетостта не спира своята работа както с безработните и неактивни лица, така и със заетите, учащите и пенсионерите. Услугите, които могат да ползват те са свързани с възможностите за намиране на работа на свободния пазар.